Bir Girişimcinin Sahip Olması Gereken Özellikler

0 243

Bir Girişimcinin Sahip Olması Gereken Özellikler kısaca özetlediğimiz yazımızda ticaret hayatında müteşebbis ruhlu girişimci adaylar için kendi işini kurma sürecinde önemli noktalara temas ediyoruz. Girişimcilik doğuştan gelen bir özellik değil, bireydeki potansiyel sosyolojik, kültürel, ekonomik ve çevresel etkilerle kazanım haline gelen bir süreçtir. Bu süreci düşünen, hazırlayan, organize eden ve yürüten kişi girişimcidir. Girişimci kişi piyasadaki fırsatları görüp önden hareket ederek rekabetçi kazanımlar elde etmek üzere kaynaklarını kullanıp kendi işini kuran kişidir.

Girişimcinin Özellikleri

Genel kaynak kitaplarda girişimcinin farklı özelliklerinin teorik tanımlamaları yapılmıştır. Ancak girişimci olarak başarı hikayesi oluşturabilen insanlara bakıldığında bazı kişisel özelliklerin bu insanlarda toplandığı görülmüştür. Bir Girişimcinin Sahip Olması Gereken Özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Girişimci adayları iş organizasyonunu oluşturmadan önce bu özelliklerin kendinde bulunduğundan emin olmalı ve bu çerçevede hareket etmeye gayret göstermelidir.

Bir Girişimcinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Kararlılık: Hiç bir sorundan kaçmadan olayları olduğu gibi kabul ederek çözüm bulmaya çalışır. Çözüm aşamasında karar vermekten çekinmez, aksine bu kararı bir an önce verip problemin üstesinden gelmeyi arzu eder.

Kendine güven : Düşünce aşamasından tüketiciye ulaşma aşamasına kadar karşılaşacağı tüm problemlerin üstesinden geleceğine inanır, takılmadan devam eder.

Risk yönetimi : Öngörülen ve öngörülemeyen riskleri göze alır. En kötüye hazırlıklı olur, tedbirlidir.

İyi Bir Takipçi ve Tuttuğunu Koparan : İş süreçlerini yakından izler ve bitirilmesi konusunda gerekli desteği verir

Planlı Tutum : İşlerin belirlenen takvime uygun ilerlemesini sağlar.

Öncü ve Rekabetçi : Gereksinim analizi yaparak, piyasada öncü ve rekabetçi girişimde bulunur.

Çok Yönlü, Becerikli : Çalışma prensibi içinde işin ilerleyebilmesi için otorite merci olmasının yanında personeline önderlik yapar.

İleriyi Görebilen, Açık Görüşlü : Değişim odaklı fırsatlara odaklıdır.

Liderlik Özelliği : Liderlik davranışı ile iyi bir yönetim anlayışı sunar.

Kendini Geliştirme : Girişimci özelliklerini artırmak ve pekiştirmek için isteklidir.

Sosyal Olma : Ekibiyle ve ticari ilişkide bulunduğu kişilerle etkili ve doğru iletişim kurar.

İyi Sunu Yapabilme : Kendini net ve anlaşılır olarak ifade ederek müşterisine verimli sunumlar yapar.

Girişimcilikte Para Mı Önemli Fikir Mi