Girişimcilikte Para Mı Önemli Fikir Mi

0 620

Bilim, teknoloji ve ekonomide yaşanan tüm gelişmeleri yakından ilgilendiren etkenlerden biri olan ticaret hayatında Girişimcilikte Para Mı Önemli Fikir Mi yazımız size önemli ipuçları verecektir.

İnsanlar ekonomik değeri yüksek alanlarda üretkenliği artırarak girişimciliği her zaman üst seviyede tutmuştur. Girişimciliğin zemin taşlarından en önemlisi olan yeni iş fikirleri özgün bir çalışma sistemi ile sağlanır ve  kısa/orta/uzun vadede bu işlerin finans getirisi yüksektir. Bu noktada yeni  iş fikri daha önce hiç denenmemiş bir girişim için olabilir. Hali hazırda kurulu olan ve mevcut bir işleyiş içinde çalışmasına devam eden bir firma için de düşünülebilir.

Girişimci Kimdir

Potansiyel olarak piyasada tutacak bir iş fikrine sahip olan kişiyi kendi işinin patronu olma ve kendi işini kurma yeteneğine sahip bir girişimci olarak adlandırabiliriz. Aslında girişimci tüketiciye yeni olarak isimlendireceğimiz iş prensibini hazırlayan ve sunan kişinin ta kendisidir. İşin planlaması yapar, personel ihtiyacını belirler, kadrosunu ayarlar, karlılık hesabı yaparak organizasyon yapısını belirler.

Piyasa şartlarında oluşan krizleri fırsata çevirerek, olasılıkları gerçeğe dönüştürmek çoğu insanın hayalidir. İş kurma aşamasında olan bir girişimci iş odaklı olmalı ve yüksek motivasyona sahip olmalıdır. Çevreden özellikle aile, eş – dost   arkadaşlarından gelebilecek olumsuz bildirimlere karşı kararlılığını sürdürmelidir.

Fikrini İleriye Taşı

Tüketim toplumunun ekonomik göstergeleri  ve alışveriş davranışları hakkında bilgi sahibi olan bir girişimcinin keşfedeceği yeni iş fikri son derece önemlidir. Yapılacak iş ne olursa olsun müşteri analizi, hedef kitle, arz – talep, ortalama maliyet, genel giderler, kar oranları hakkında üç aşağı beş yukarı fikir sahibi olunmalıdır.

Girişimci kişi gördüğü fırsatlar üzerine belirli bir oranda risk alır ve kendi işinde kazanç elde etmek üzere bir yapı oluşturur. İşte burada alınan risk oranı Girişimcilikte Para Mı Önemli Fikir Mi sorusunun cevabını verir. Düşük risk oranı ile yüksek sermaye gerektiren işler olabileceği gibi (örn: bayilik almak) , düşük sermaye gerektiren işler (örn: internet üzerinden yapılan işler)  de olabilir.

Günümüzde inovatif girişimcilik yeni tasarlanan bir fikrin yada ürünün direk tüketiciye sunulması olabileceği gibi mevcut bir işin / ürünün tasarım, maliyet, nitelik  gibi yönlerinde geliştirme yapılması olarak kabul edilir. Gerçekte asıl girişimcilik tipi inovatif girişimciliktir. Akıllı TV’ler, telefonlar, sosyal medya uygulamaları girişimcilikte inovasyona örnektir.

Satış Teknikleri – Nasıl Satış Yapılır