İnovasyon ve İnovatif Düşünce

0 276

Son yıllarda iş dünyasının en önemli unsurlarından biri olan inovasyon ve inovatif düşünce ilk başlarda firmalar arası rekabet koşullarını sağlayan yaklaşım olarak hayatımıza girmiştir. Günümüz şartlarında inovasyon şirketlerin ani değişen piyasa göstergelerinden asgari düzeyde etkilenmelerini sağlamaktadır. Ayrıca hedef pazarı koruyabilmeleri ve mevcut iş hacminin devamlılığı için bir şart haline gelmiştir.

İşletmelerin müşteri nezdinde katma değer sağlayarak hizmet süreci veya yeni ürün iş fikirlerini pratiğe dönüştürmesine inovasyon, bu süreçteki teorik düşüncelerin tümüne inovatif düşünce diyebiliriz.

İnovatif Fikirler

Müşteriler ihtiyacı olan bilgiye mobil ve dijital ortamlar sayesinde hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilmektedir. Bu durum şirketlerle iletişim sağlama ve iş kurma yollarında ciddi avantajlar sağlamıştır. Bu nedenle işletmelerin müşteri taleplerini anlayabilmek, uyum sağlayabilmek ve büyümelerini sürdürebilmek için piyasaya katma değerli iş sunmaları bir zorunluluk olmuştur.

Firmalar rakip firmalara göre daha iyi iş, hizmet ve ürün modeli geliştirerek  pazar paylarını korumak isterler. Bu amaca ulaşabilmeleri için inovatif fikirler şirket yönetimi ve çalışanları arasında verimliliği artıran öncelikli hedefler arasına girmiştir.

İnovasyon Çeşitleri

Ürün İnovasyonu : Tamamen yeni bir ürün geliştirmesi yapılabileceği gibi mevcut portföyde yer alan bir ürünün belirli özellikleri geliştirilerek piyasaya sunulmasıdır. Kullanımda kolaylık sağlayacak parçalarda teknik ve / veya fiziksel olarak yapılmış yazılımsal ve / veya donanımsal iyileştirmeleri kapsar.

Hizmet İnovasyonu :  Tamamen yeni bir hizmet geliştirmesi yapılabileceği gibi mevcut bir hizmet türünün bazı kısımları değiştirilerek piyasaya sunulmasıdır. Hizmetin müşteriye ulaşmasında lojistik ve işlevsel özelliklerinde yapılan geliştirmeleri kapsar.

Pazarlama İnovasyonu : Satışa sunulan ürünün satın alma sürecinden başlayarak, dizayn süreci, üretim süreci ve müşteriye sunum aşamalarında değişiklikler yapılarak piyasaya sunulmasıdır.

Organizasyonel İnovasyon : Şirketin iş / hizmet modeline göre firma içi organizasyon yapısında ve dış bağlantıları ile olan iletişimde farklı bir organizasyonel yapıya geçmesidir. Firma içi verilerin saklanması ve paylaşılması için yeni programların kurulması, şirket çalışanlarının birbirleri ile iletişiminde yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi gibi faaliyetleri kapsar.

İş Modeli İnovasyonu : Müşteri taleplerini en iyi şekilde anlayarak işletmenin bu gereksinimleri karşılayabilmesine imkan sağlayacak satış yönteminde yapılacak değişiklikleri kapsar. Bu süreçte firmanın gelir – gider tablosu dikkatle incelenmeli, iş modelinde yapılan geliştirmelerin maliyeti iyi hesaplanmalıdır.

Girişimcilikte Para Mı Önemli Fikir Mi